Продажба на водомери
Дистанционно отчитане на водомери
Държавна метрологична проверка на водомери и топломери
ремонт на водомери